Prestige Nutzen British Style(My Nutzen Yavniy Favorit+Skerli Fanshetta)

d.o.b 13/03/2014

Junior Champion of Ukraine
Junior Grand Champion of Ukraine
Junior Champion of Belarus

Champion of Ukraine x4

Grand Champion of Ukraine

Best of the best of breed(BBB)

SuperGrand Champion of Ukraine

Champion of Moldova

Grand Champion of Moldova

 

4x VP1

2xBOB Baby

2x BOB Puppy

1x BISS Puppy

8xJCAC

8xJBOB

17xCAC

11xCACIB

5xBOS

14xBOB

1xBIG1

1xBIG2

1xBIG3

2xJBIS2

2xJBIS3

(   JCH UA. JGr.CH UA.  JCH BLR. CH UAx4. Gr.CH UA. BBB. SGrCh UA )